ศีลวัฒน์ ศรีสุวรรณ

เป็นนาฬิกาที่เจอในค่ายทหารตอนเรียนรด

เมื่อห้าปีที่แล้วไม่รู้ของใครยังใส่จนทุกวันนี้

ไม่รู้เจ้าของก่อนหน้าเขายังคิดถึงมันหรือเปล่า