Biebie

เป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่สุดหน่วงที่สุด ต้องสู้เพื่อคนๆนึง แค่มองหน้าพ่อ ก็เหมือนชาร์จพลังได้สู้ต่อ

ถึงวันนี้มันสำเร็จแล้ว แต่น่าเศร้า เวลาไม่เคยคอยใครจริงๆ ดาวที่คว้ามาได้แต่นั่งชื่นชมคนเดียว ( : )