Lappiwat

กระเป๋าดินสอเป็นหนึ่งในของไม่กี่สิ่งที่เราเอาติดตัวไว้ตลอด
ซึ่งเรานึกถึงคนที่ซื้อให้ทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมาใช้

ถึงวันนี้เขาอาจจะลืมไปเเล้วว่าเคยซื้อให้
แต่เราก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้

ก็….ของบางชิ้นมันมีค่าเกินกว่าที่จะเอาไปขายต่อหรือทิ้งอ่ะเนอะ