SHARE YOUR STORY

  1. อัพโหลดภาพสิ่งของที่คุณต้องการนำเสนอ และเล่าเรื่องราวของสิ่งนั้น
  2. สามารถอัพโหลดได้เพียง 1 ภาพ / 1 คน
  3. ทางทีมงานจะคัดเลือกสิ่งของเพื่อไปประกอบฉากในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
  4. ประกาศ props ที่ถูกคัดเลือก ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์
back